Lucie Orešanská

Bakalářská práce

Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí

Child Abuse and Neglect
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá týráním, zneužíváním a zanedbáváním dětí. Základním cílem je snaha proniknout do problematiky týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Pochopit potřeby, práva a požadavky subjektů - obětí i pachatelů. Práce shrnuje teoretické poznatky získané z literatury a zabývá se historií, syndromem CAN a jeho formami, prevencí a léčbou dětí postižených tímto syndromem. Praktická …více
Abstract:
This bachelors work theme is the torment, abusing and neglecting of childrens. Main target is to gain an insight to the problem of tormented, abused or neglected childrens, and to understand needs, rights and demands of the subjects ? victims and also the culprits. This work is summarizing theoretical knowledge gathered on the basis of the literature and is looking into history of CAN syndrome and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Orešanská, Lucie. Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická