JUDr. Jana Konečná, Ph.D.

Disertační práce

Cenová politika léčiv - problematika úhrad a její dopady na postavení zájmových skupin

Drug pricing policy - the issue of reimbursement and its impact on the position of interest groups
Anotace:
Práce se zabývá cenovou politikou léčiv, především problematikou cenové a úhradové regulace léčivých přípravků a jejího dopadu na postavení zájmových skupin v České republice. S ohledem na obsáhlost zvoleného tématu je z kapacitních důvodů zaměřena pozornost jen na vybrané zájmové skupiny – pojištěnce, poskytovatele zdravotních služeb, konkrétně na poskytovatele poskytující péči formou ambulantní péče …více
Abstract:
The dissertation deals with the pricing policy of drugs, especially the pricing and reimbursement regulation of medicines and its impact on the position of interest groups in the Czech Republic. With regard to the broadness of the chosen topic, an attention has been drawn, for capacity reasons, to particular interest groups only – the insured, health service providers, particularly the outpatient care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta