Bc. Lucie Nevrklová

Bachelor's thesis

Otázka židovské identity v současném českém judaismu

The Problem of Jewish Identity in Contemporary Czech Judaism
Anotácia:
Tématem práce je vývoj židovského společenství a identity na našem území. V první části práce je vysvětlena židovská identita a její vývoj všeobecně, ve vztahu k židovskému náboženskému zákonu, jednotlivým směrům židovství a norimberským zákonům. Tato část práce také popisuje život Židů na našem území do druhé světové války. Ve druhé části práce je stěžejním tématem obnova a vývoj židovské identity …viac
Abstract:
The topic of this essay is evolution of jewish community and identity on our territory. Jewish identity and its evolution in general, in relation to jewish religion law, particular lines of jewish and norimberg laws, is explained in the first part of this essay. This part also depicts life of the Jews on our territory until World War Two. Fundamental topic of the second part of the essay is recovery …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2007
  • Vedúci: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta