Theses 

Studium strukturních vlastností supermřížek pomocí rtg reflexe – Mgr. Jakub Rozbořil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika

Mgr. Jakub Rozbořil

Bakalářská práce

Studium strukturních vlastností supermřížek pomocí rtg reflexe

Investigation of structural properties of superlattices using x-ray diffraction

Anotace: Předložená práce se zabývá studiem kompletní struktury, tj. stanovením tlouštěk, počtu vrstev a drsností rozhraní ve vzorcích multivrstev, pomocí rentgenové reflexe. Metoda spočívá v analýze rtg reflexní křivky a jejím srovnání se simulacemi. Zkoumány byly dva polovodičové vzorky, u kterých byla experimentálně stanovená struktura srovnána s nominální strukturou, a dva vzorky rtg zrcadel, jejichž strukturní analýza byla provedena pomocí dvou rtg aparatur. Na jedné aparatuře byla provedena měření ve větším rozsahu úhlu dopadu a na druhé aparatuře ve vyšším rozlišení. Výsledky měření z jednotlivých aparatur pak byly srovnány a diskutovány.

Abstract: This thesis deals with a study of complete structure, i.e. determination of thicknesses, number of layers and roughnesses of interfaces in multilayer samples, using X-ray reflectivity. The method is based on analysis of an x-ray reflection curve and its comparison with simulations. Two semiconductor samples were studied, where the experimentally determined structure was compared with nominal structure and two samples of x-ray mirrors were studied, where the structural analysis was performed using two x-ray apparatuses. The measurements on the first apparatus were performed in a larger range of incidence angle and the measurements on the second apparatus were performed in using higher resolution. The measured results from both apparatuses were compared and discussed.

Klíčová slova: Rentgenové záření, Reflektivita, Supermřížka, X-ray, Reflectivity, Superlattice

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:31, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz