Tomáš Hoznauer

Bakalářská práce

Zaměstnanecké benefity ve Stavebním bytovém družstvu Praha

Employee benefits in Building housing cooperative Prague
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zdanění vybraných zaměstnaneckých benefitů v České republice. V práci jsou vysvětleny důvody existence zaměstnaneckých benefitů a jejich současné trendy. Také je vysvětlen rozdíl mezi benefitem a zákonným nárokem. Práce se dále zabývá personální politikou, která rozhoduje o hodnocení a odměňování zaměstnanců. Hlavní část práce se skládá z případové studie, která analyzuje …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on taxation of selected employee benefits in the Czech Republic. The thesis explains the reasons for the existence of employee benefits and their current trends. It also explains the difference between benefit and legal entitlement. The thesis also deals with personnel policy, which determines the evaluation and remuneration of employees. The main part of the thesis consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance