Vladimír KURIC

Bachelor's thesis

Nízkoenergetické domy

low-energy houses
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výstavbou a vývojem nízkoenergetických staveb a problematikou snižování energetické náročnosti budov v současnosti. Cílem bakalářské práce je sestavení výukového materiálu tvořenou studijním textem a multimediální přílohou v PowerPointu na přiloženém CD ? ROM. Jedná se o výukový program, který je určen pro studenty středních škol stavebních a nachází uplatnění v předmětech …more
Abstract:
The thesis deals with construction and development of low energy houses and resulution reduction of energy demands of building in present. Aim of this tehesis is compilation teach tool which include study text and multimédia attachments in Power Point on CD ROM. I tis study program which is determined for student of secondary school of building and is use in subject of Building materials and Building …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2012
Accessible from:: 4. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslav Vala, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KURIC, Vladimír. Nízkoenergetické domy. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / Teaching Specialist Subjects - Machine Engineering

Theses on a related topic