Vladimír KURIC

Bakalářská práce

Nízkoenergetické domy

low-energy houses
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výstavbou a vývojem nízkoenergetických staveb a problematikou snižování energetické náročnosti budov v současnosti. Cílem bakalářské práce je sestavení výukového materiálu tvořenou studijním textem a multimediální přílohou v PowerPointu na přiloženém CD ? ROM. Jedná se o výukový program, který je určen pro studenty středních škol stavebních a nachází uplatnění v předmětech …více
Abstract:
The thesis deals with construction and development of low energy houses and resulution reduction of energy demands of building in present. Aim of this tehesis is compilation teach tool which include study text and multimédia attachments in Power Point on CD ROM. I tis study program which is determined for student of secondary school of building and is use in subject of Building materials and Building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Vala, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KURIC, Vladimír. Nízkoenergetické domy. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství

Práce na příbuzné téma