Mgr. Veronika Židlíková

Rigorózní práce

Úloha Komise v řízení pro porušení Smlouvy o fungování Evropské unie

The role of the Commission in infringement proceedings of the Treaty on the Functioning of the European Union
Anotace:
Předmětem této práce je analýza institutu řízení pro porušení Smlouvy o fungování Evropské unie a úloha Komise v průběhu celého procesu. Práce má tři základní cíle. První část klade důraz na zhodnocení efektivity vynucování práva na národní, mezinárodní a evropské úrovni. Druhá část práce se zaměřuje na samotnou úlohu Komise v řízení pro porušení smlouvy, nastiňuje vývoj institutu a rozebírá jednotlivé …více
Abstract:
The objective of this work is to analyse the institute of infringement proceeding of the Treaty on the Functioning of the European Union and the Commission's role in the whole process. The work has three main goals. The first part emphasizes the evaluation on the effectiveness of law enforcement at the national, international and European level. The second part focuses on the actual role of the Commission …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta