Martina NOVOTNÁ

Diplomová práce

Využití Evropského fondu pro regionální rozvoj pro růst rozvojového potenciálu na Benešovsku

Use of the European Regional Development Fund for Growth potential for development in the region Benešov
Anotace:
Práce je zaměřena na využití Evropského fondu pro regionální rozvoj pro růst rozvojového potenciálu na Benešovsku. Na počátku práce je shrnut vývoj regionální politiky od jejího počátku až do současné doby. Dále jsou zde popsány strukturální fondy, podrobněji je zpracován Evropský fond pro regionální rozvoj. V praktické části této práce je zpracováno hodnocení regionálního rozvoje a navržení možných …více
Abstract:
Thesis is focused on the use of the European Regional Development Fund for Growth potential for development in the region Benešov. At the beginning of the thesis is summarized the development of regional policy from its inception until now. The other part descripes structural funds, greater detail is compiled by the European Regional Development Fund. In the practical part of this thesis is processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
Zveřejnit od: 30. 4. 2010
Identifikátor: 12328

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Martina. Využití Evropského fondu pro regionální rozvoj pro růst rozvojového potenciálu na Benešovsku. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta