Bc. Tomáš Burian

Diplomová práce

Anorganicky vázaný Se a kmín kořenný (Carum carvi) v dietě pomalu rostoucích kuřat

Inorganically bound Se and caraway (Carum carvi) in the diet of slow-growing chickens
Anotace:
Diplomová práce se zabývá anorganicky vázaným selenem a kmínem kořenným v dietě pomalu rostoucích kuřat. Práce je rozdělena na dvě části – část teoretickou a část praktickou. V rámci teoretické části je zpracována problematika týkající se anatomie trávicího traktu kura domácího, výživy a krmení pomalu rostoucích kuřat, dále se věnuje selenu ve výživě brojlerů, a nakonec kmínu kořennému (Carum Carvi …více
Abstract:
The thesis deals with inorganically bound selenium and carraway in the diet of slow growing chickens. The thesis is divided into two parts - a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the anatomy of the digestive tract of the domestic chicken, nutrition and feeding of slow-growing chickens, then selenium in the diet of broilers, and finally caraway (Carum Carvi) in animal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2023
  • Vedoucí: doc. Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.
  • Oponent: Filip Karásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program:
Krmivářství

Práce na příbuzné téma