Eliška ZGARBOVÁ

Bakalářská práce

Vliv grafen oxidu na transkripční aktivitu receptoru pro vitamin D (VDR)

The effect of graphene oxide on transcription activity of vitamin D receptor (VDR)
Anotace:
Tato práce se zabývá vlivem látky grafen oxidu na transkripční aktivitu jaderného receptoru pro vitamín D (VDR). V teoretické části bakalářské práce je nastíněn současný stav dané problematiky. Je zde popsána funkce vitamínu D, jeho izoformy a význam pro lidský organismus. Další kapitola je věnována rodině jaderných receptorů a nalezneme zde podrobnější informace o studovaném jaderném receptoru, čili …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with influence of graphene oxide nano-platelets on the transcriptional activity of the nuclear receptor for vitamin D (VDR). The theoretical part of this thesis defines the current statement of this problematics. Vitamin D functions are described, also its isoforms and its importance for human organism. The next chapter is dedicated to the family of nuclear receptors and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZGARBOVÁ, Eliška. Vliv grafen oxidu na transkripční aktivitu receptoru pro vitamin D (VDR). Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7u7gl8 7u7gl8/2
3. 5. 2017
Složky
Soubory
Marklová, E.
4. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.