Bc. Miroslava Jurkasová

Diplomová práce

Duální mechanismus kontroly u seniorské populace zdravé a s mírnou kognitivní poruchou

The Dual Mechanisms of Control in healthy older adults and in individuals with Mild Cognitive Imparment
Anotace:
Teorie duální mechanismu postuluje dva základní mechanismy kognitivní kontroly a) proaktivní, který reaguje na základě předem získaných nápověd z okolí, a b) reaktivní, který se spouští až po objevení podnětu vyvolávajícího potřebu kontroly. Tento mechanismus lze zkoumat využitím Stroopova testu, zvyšováním a snižováním počtu kongruentních položek v rámci bloku či v rámci položek za pozorování LWPC …více
Abstract:
Dual mechanism of cognitive control postulates two basic mechanisms underlying cognitive control: a) proactive, which reacts on the basis of preacquired context from surroundings, and b) reactive, which is triggered only after the discovery of the stimulus of the need for control. This mechanism can be investigated by using Stroop test, by increasing and decreasing the number of congruent items within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta