František Zima

Bakalářská práce

Přístupy ke stanovení optimální kapitálové struktury podniku

Approaches for determination of optimal capital structure of company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce "optimalizace kapitálové struktury vybraného podniku" je analýza složení kapitálu, porovnání kapitálové struktury dle různých teorií a nalezení optima pro vybraný podnik. První část práce je teoretická a je zaměřena na charakteristiku složek kapitálu a na jednotlivé přístupy k problematice optimalizace kapitálové struktury. Ve druhé části se dle různých teorií snažím o nalezení …více
Abstract:
Subject of bachelor thesis "Optimization of the structure of the selected company" is analysis of the composition of capital, comparison of the capital strusture according to different theories and finding an optimum for selected company. The first part of the thesis is theoretical and focused on the characteristics of the capital structure. In the second part, according to different theories, I try …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Irena Honková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zima, František. Přístupy ke stanovení optimální kapitálové struktury podniku. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku