Theses 

Dopady asijské konkurence na české firmy ve vybraném odvětví – Bc. Alexej Lošťák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alexej Lošťák

Diplomová práce

Dopady asijské konkurence na české firmy ve vybraném odvětví

Impact of Asian competition for the Czech companies

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá hypotézou, zda má Čína šanci jako velká rozvojová země stát se novou hospodářskou velmocí světa. Dále je zde podrobně popsána klesající úroveň konkurenceschopnosti České republiky v mezinárodním srovnání včetně příčin tohoto poklesu a návrhy k nápravě. Cílem práce bylo ověřit, zda jsou české společnosti schopny čelit asijské konkurenci při klesající konkurenceschopnosti České republiky a při rostoucím vlivů čínské ekonomiky.

Abstract: This thesis discusses the hypothesis if China has the opportunity as a big developing country to become a new economic power in the world. There is also a detailed description of the decreasing level of competitiveness of the Czech Republic in an international comparison, including the causes of this decline and proposals to remedy the situation. The aim of this work was to verify whether the Czech companies are able face the Asian competition in declining competitiveness in the Czech Republic and the growing influence of China's economy.

Klíčová slova: Mezinárodní obchod, teorie mezinárodního obchodu, vývojové trendy mezinárodního obchodu, zahraniční obchod České republiky, konkurenceschopnost České republiky, Čína a její postavení ve světě./International trade, Theory of international trade, Trends in international trade, Foreign Trade of the Czech Republic, Competitiveness of the Czech Republic, China and its position in the world.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:12, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz