Jan DEBRECENYI

Diplomová práce

Ostrá hůrka jako místo paměti českého Slezska

Ostrá hůrka as the memorial place of the Czech Silesia
Anotace:
Diplomová práce popisuje tábory lidu konané na Ostré hůrce ve Slezsku, a tím její formování jako místa paměti českého Slezska. Táborové hnutí bylo reakcí českého obyvatelstva v rakouské monarchii na rakousko-uherské vyrovnání v roce 1867. České obyvatelstvo se tak snažilo na důležitých místech spjaté s dějinami národa prezentovat své požadavky a snahu dosáhnout česko-rakouského vyrovnání. Přestože …více
Abstract:
This diploma thesis describes political mass public meetings held in Ostrá hůrka in Silesia and so its formation as a memorial site of Czech Silesia. The camp movement was a response of the Czech people in the Austrian monarchy to the Austro-Hungarian Compromise of 1867. The Czech people attempted to present their demands and effort to achieve the Czech-Austrian alignment in important places connected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DEBRECENYI, Jan. Ostrá hůrka jako místo paměti českého Slezska. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta