Bc. Michaela Koželuhová

Diplomová práce

Efektivita ve vedení a řízení lidí

Efficiency of Personal Coaching
Anotace:
Tématem této diplomové práce je efektivita ve vedení a řízení lidí. V současné době díky globalizaci, narůstající konkurenci a vzrůstajícímu tlaku na pracovníky, se začíná pozornost obracet zpět k zaměstnancům. Spokojení, výkonní a loajální zaměstnanci znamenají velkou konkurenční výhodu, jelikož to jsou právě oni, kdo utváří první i konečný dojem o samotné organizaci. Teoreticko metodologická část …více
Abstract:
The theme of the diploma thesis is effectiveness of people leadership and management. Currently, owing to globalization, ever growing competition and pressure exerted on employees, a new wave of attention is being focused on them. Contented, efficient and loyal employees represent a substantial competitive edge due to the fact that it is just these employees who make the first as well as the last impression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Jansová
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní