Bc. Stanislav Alberovský

Master's thesis

Odpovědnost volených funkcionářů obce za škodu při výkonu funkce

The Responsibility of Elected Officials of the Municipality for Damages during the Performance of Duties
Abstract:
Předmětem mé diplomové práce je analýza připravované novely zákona o obcích, která mění a zpřísňuje jak samotný proces rozhodování o majetku, tak také odpovědnost za tyto rozhodnutí. V první části své práce jsem shrnul základní poznatky o majetku a hospodaření obce, o orgánech obce a také o odpovědnosti členů těchto orgánů. Ve druhé části práce se věnuji analýze připravované novely zákona o obcích …more
Abstract:
The subject of my thesis is an analysis of forthcoming amendment the Municipalities Act, that change and strengthens how the process of deciding on the property, as well as responsibility for these decisions. In the first part I summarize the basic knowledge of the property and management of the municipality, the municipality authorities and responsibilities of the members of these bodies. The second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Tereza Jonáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration