Bc. Jiří VOBROUČEK

Diplomová práce

Trvanlivost nástrojů při obrábění sendvičového materiálu

End mills durability by sandwich material milling
Anotace:
Účelem této diplomové práce je znázornění vlivů změn kvality povrchu hřbetu čelní válcové frézy na povrch sendvičového materiálu a případné nalezení produktivnějších hodnot, co se životnosti nástroje týče, než je současný stav. Část práce je také věnována popisu výroby daného testovaného obrobku a okolnostem, které jsou spojené s jeho zpracováním a je nezbytné je dodržet.
Abstract:
The main idea of this diploma work is to show depending of end mill surface quality on its lifetime and appropriate foundation of better solution in cutter lifetime. Another part of thesis belongs to tested part manufacture description and conditions which are connected with it and is necessary to take care about them.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOBROUČEK, Jiří. Trvanlivost nástrojů při obrábění sendvičového materiálu. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění

Práce na příbuzné téma