Bc. Tereza Vítová

Diplomová práce

Dárcovství jako nástroj společenské odpovědnosti drobných a malých firem

Donation as an instrument of social responsibility of small businesses
Anotace:
Diplomová práce „Dárcovství jako nástroj společenské odpovědnosti drobných a malých firem“ se zabývá fenoménem dárcovství a společenské odpovědnosti. V teoretické části předkládám definice pojmu podnikání a vysvětluji, koho řadíme mezi drobné a malé podnikatele, objasňuji pojem CSR a jeho historii. Popisuji metody společenské odpovědnosti, dárcovství, filantropii se zaměřením na firemní filantropii …více
Abstract:
Master’s thesis „Donation as an instrument of social responsibility of micro and small companies“ explores the phenomenon of donation and social responsibility. In the theoreti cal part I present the definition of business, explain who we rank among micro and small businesses, clarify the concept of CSR and its history. I describe methods of social responsibility, donation, philanthropy focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Opálková
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta