Jana MALINOVÁ

Diplomová práce

Obsahová analýza koncepčních dokumentů na úrovni obcí

Content analysis of policy documents at the municipal level
Anotace:
Má diplomová práce se zabývá analýzou koncepčních dokumentů na úrovni obcí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány základní charakteristiky sídelní struktury v České republice a poznatky v oblasti územního rozvoje. Praktická část obsahuje analýzu koncepčních dokumentů vybraných moravských obcí a zabývá se procesy jejich tvorby. Na toto dále navazuje analýza …více
Abstract:
My thesis deals with the analysis of policy documents at the municipal level. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the basic characteristics of urban structure in the Czech Republic and knowledge in the field of spatial development. The practical part includes an analysis of policy documents selected Moravian communities and addresses the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 20190

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Novosák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALINOVÁ, Jana. Obsahová analýza koncepčních dokumentů na úrovni obcí. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe