Bc. Andrej Galád

Bachelor's thesis

Kentico CMS v prostředí Amazon Web Services

Kentico CMS in Amazon Web Services environment
Abstract:
Kentico CMS je riešenie pre vývoj webových aplikácií postavených na platforme ASP.NET. S rastúcimi požiadavkami trhu na dostupnosť a škálovatelnosť sa Kentico CMS začína orientovať na oblasť cloudových riešení a služieb. Amazon Web Services (AWS) predstavuje cloudové prostredie poskytujúce infraštruktúru pre vysokú dostupnosť a masívnu škálovatelnosť aplikácii. Práca skúma dostupné možnosti AWS a implementuje …more
Abstract:
Kentico CMS is a solution for ASP.NET web application development. With an increasing demand for high availability and scalability Kentico CMS begins to focus its attention on cloud computing. Amazon Web Services (AWS) is a cloud environment that provides an infrastructure for the development of highly available and scalable applications. The thesis researches the possibilities that AWS offers, and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: RNDr. Štěpán Kozák
  • Reader: Ing. Zbyšek Němec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky