Veronika Kuthanová

Master's thesis

Education and Education of inhabitants of districts in Czech Rebublic with emphasis on district Vysočina

Vzdělání a vzdělávání obyvatel krajů ČR s důrazem na Kraj Vysočina
Abstract:
Cílem mé diplomové práce na téma Vzdělání a vzdělávání obyvatel krajů ČR s důrazem na kraj Vysočina je zjistit, jaká je vazba vzdělávací soustavy na trh práce v kraji Vysočina, zda nabídka pracovních sil odpovídá poptávce. V první části diplomové práce jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají oblasti vzdělávání (výchova, vzdělávání, celoživotní učení, vzdělání). Následně je popsán vzdělávací …more
Abstract:
The goal of this thesis, with topic, "Education and Education of inhabitants of districts in Czech Rebublic with emphasis on district Vysočina", is to find out relation between education system and labour market in Vysočina district and whether the offer meets demand of Labour. In the first part of the thesis, basic concepts relating to education (upbringing, education, lifelong learning) are explained …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 2. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2010
  • Supervisor: Jana Kouřilová
  • Reader: Gabriela Říhová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19929