Veronika Kuthanová

Master's thesis

Education and Education of inhabitants of districts in Czech Rebublic with emphasis on district Vysočina

Vzdělání a vzdělávání obyvatel krajů ČR s důrazem na Kraj Vysočina
Anotácia:
Cílem mé diplomové práce na téma Vzdělání a vzdělávání obyvatel krajů ČR s důrazem na kraj Vysočina je zjistit, jaká je vazba vzdělávací soustavy na trh práce v kraji Vysočina, zda nabídka pracovních sil odpovídá poptávce. V první části diplomové práce jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají oblasti vzdělávání (výchova, vzdělávání, celoživotní učení, vzdělání). Následně je popsán vzdělávací …viac
Abstract:
The goal of this thesis, with topic, "Education and Education of inhabitants of districts in Czech Rebublic with emphasis on district Vysočina", is to find out relation between education system and labour market in Vysočina district and whether the offer meets demand of Labour. In the first part of the thesis, basic concepts relating to education (upbringing, education, lifelong learning) are explained …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2010
  • Vedúci: Jana Kouřilová
  • Oponent: Gabriela Říhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19929