Bc. Dana Adedokun

Bakalářská práce

Relaxační pohybové aktivity pro děti předškolního věku

Relaxing physical activities for preschoolers
Anotace:
Bakalářská práce na téma: „Relaxační pohybové aktivity pro děti předškolního věku“ se soustředí na dítě, které věkově spadá do období předškolní docházky, tedy navštěvuje mateřskou školu. Jedná se o děti ve věku 3 až 7 let. Teoretická část práce nejprve shrnuje psychologický a fyzický vývoj tohoto vývojového období. Zmiňuje problematiku stresu a následně pojednává o důležitosti relaxace v dnešní době …více
Abstract:
Bachelor thesis: “Relaxing physical activities for preschoolers“ focuses on the child who falls within the period of pre-school attendance, thus attends kindergarten. It is for children aged 3-7 years. The theoretical part first summarizes the psychological and physical development of this developmental stage. It talks about the problem of stress and then it discusses the importance of relaxation for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta