Theses 

Norské a české kurikulární dokumenty pro předškolní vzdělávání se zaměřením na lesní školky a cizojazyčnou výuku – Bc. Tereza Smutná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza Smutná

Diplomová práce

Norské a české kurikulární dokumenty pro předškolní vzdělávání se zaměřením na lesní školky a cizojazyčnou výuku

Norwegian and Czech curricular documents for pre-school education with focus on forest pre-schools and foreign language education

Anotace: Diplomová práce „ Norské a české kurikulární dokumenty pro PV se zaměřením na udržitelný rozvoj a cizojazyčnou výuku “ pojednává o předškolním vzdělávání a předškolních kurikulárních dokumentech platných v České republice a v Norsku. Práce je zaměřena na předškolní vzdělávání a na kurikulární dokumenty ve zvolených zemích a to zejména ve vztahu k udržitelnému rozvoji a cizojazyčné výuce. V teoretické části práce jsou stručně shrnuty jednotlivé aspekty předškolního vzdělávání. V praktické části je detailně rozebrán norský RVP pro PV s vlastními poznatky a postřehy ze stáže v Norsku. Výstupem teoretické části je ŠVP pro předškolní zařízení v Mašovicích.

Abstract: Diploma thesis „Norwegian and Czech curricular documents for pre-school education with focus on sustainable development and foreign language education “ deals with early childhood education and preschool curriculum documents valid in the Czech Republic and Norway. This work focuses on pre-school education and curricula in selected countries, and particularly in relation to sustainable development and foreign language teaching. The theoretical section briefly summarizes the various aspects of preschool education. The practical part is discussed Norwegian RVP for PV in detail with my own knowledge from my internship in Norway. The outcome of the theoretical part is ŠVP for preschool in a village Mašovice.

Klíčová slova: Předškolní vzdělávání, předškolní kurikulum, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, strategické plánování, udržitelný rozvoj, raná jazyková výuka Early years education, pre-school curriculum, educational framework, school educational framework, strategic planning, sustainable development, early language education.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:47, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz