Bc. Kristýna Poláčková

Diplomová práce

Syndrom vyhoření, míra depresivity a celková životní spokojenost u lékařů.

Burn out syndrome, level of depression and global life satisfaction for doctors of medicine.
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo porovnat riziko syndromu vyhoření u jednotlivých skupin lékařů – chirurgové, lékaři zdravotnické záchranné služby a praktičtí lékaři. Zabývali jsme se tím, zda existuje spojitost mezi syndromem vyhoření, depresivitou, celkovou životní spokojeností a jejími dimenzemi. Teoretická část poskytuje seznámení s hlavními pojmy týkající se tohoto tématu. V empirické části pak popisujeme …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to compare the risk of burnout syndrome in individual groups of doctors - surgeons, doctors of emergency medical services and general practitioners. We examined whether there was a link between burnout syndrome, depression, global life satisfaction and its dimensions. The theoretical part provides an introduction to the main concepts related to this topic. In the empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Lenka Škrahulková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta