Bc. Simona HÁJKOVÁ

Diplomová práce

Španělsko pod nadvládou Arabů.

Spain under Arab rule.
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je zachytit situaci na Pyrenejském poloostrově v době, kdy Vizigotskou říši dobyli Arabové. Práce se zaměří na analýzu soužití muslimů a křesťanů na poloostrově v tomto období.
Abstract:
The aim of my thesis is to capture the situation of the Iberian Peninsula at time when Vizigotskou empire conquered by the Arabs. Work will focus on the analysis of coexistence of Muslims and Christians in the peninsula during this period
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁJKOVÁ, Simona. Španělsko pod nadvládou Arabů.. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia

Práce na příbuzné téma