Theses 

Význam externí a interní analýzy pro zvolenou strategii MSP – Bc. Petr Šmondrk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance & Bachelor of Science in Business Administration

Bc. Petr Šmondrk

Bakalářská práce

Význam externí a interní analýzy pro zvolenou strategii MSP

Importance of external and internal analysis for the chosen strategy for SME

Anotace: Hlavním cílem této bakalářské práce je dokázat význam externí a interní analýzy při zhodnocení strategie malých a středních podniků. Problém je v praxi zkoumán na strategické analýze rodinné firmy JS Chocolate s. r. o. Hlavními nástroji při zkoumání vnějšího a vnitřního okolí v této práci jsou PEST analýza, Porterův model pěti sil a finanční analýza. Výstupy všech zmíněných pozorování jsou ke konci vyhodnoceny pomocí SWOT analýzy. Výsledkem práce je potvrzení důležitosti externí a interní analýzy při formování podnikové strategie.

Abstract: The main aim of this bachelor thesis is to prove the importance of external and internal analysis in evaluating the strategies of small and medium enterprises. The problem is examined in practice in a strategic analysis of the family business JS Chocolate s. r. o. The main tools for examining the external and internal environment in this work are the PEST analysis, Porter's five forces analysis, and financial analysis. The outputs of all these observations are evaluated by SWOT analysis. The outcome of the thesis is a confirmation of the importance of external and internal analysis in forming the corporate strategy.

Klíčová slova: Strategická analýza, PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýza Strategic analysis, PEST analysis, Porter's five forces analysis, SWOT analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Lenka Šimonová
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:08, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz