Darja KOCHAŇOVÁ

Diplomová práce

Gothic Traces in the History and Culture of the Anglo-Saxons

Gothic Traces in the History and Culture of the Anglo-Saxons
Abstract:
This Diploma thesis deals with the Germanic tribes of the Goths and the Anglo-Saxons, especially with the influence of the Goths on the culture and history of the Anglo-Saxons. The primary aim is to inform reader about the historical backround of the period in which these tribes lived and sketch the world of the Germans together with the history and everyday life of the goths and the Anglo-Saxons. …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá germánskými kmeny Gótů a Anglosasů, zvláště pak působení Gótů na kulturu a historii Anglosasů. Primárním cílem práce je seznámit čtenáře s historickým pozadím doby, ve které tyto kmeny žily a přiblížit mu svět Germánů spolu s historií a životem Gótů a Anglosasů. Hlavní část práce se pak zabývá samotnými stopami Gótů v historii a kultuře Anglosasů v oblastech jako je literatura …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016
Zveřejnit od: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCHAŇOVÁ, Darja. Gothic Traces in the History and Culture of the Anglo-Saxons. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.1.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství historie pro SŠ

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.