Bc. Jakub Fišer

Diplomová práce

Mobilní aplikace pro iOS implementující IIIF API

Mobile app for iOS implementing IIIF API
Anotace:
Práce pojednává o vytvořené aplikaci pro platformu iOS sloužící k procházení a prohlížení dokumentů zpřístupněných pomocí protokolů specifikace IIIF. Klíčovou částí aplikace je samostatná knihovna pro zobrazení těchto dokumentů, která navíc podporuje i protokol Zoomify. V první části diplomové práce jsou stručně popsány použité specifikace IIIF včetně jejich alternativ. Druhá část poskytuje teoretické …více
Abstract:
The thesis describes an application for iOS that is able to list and display documents with support of IIIF specitication. The key part of the application is a library for viewing these documents, that also offers support for Zoomify images. In the first part of the thesis you can find a brief description of IIIF protocols including alternatives. The second part provides theoretical knowledge of programming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Žabička
  • Oponent: Mgr. Vlastimil Krejčíř

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.