Bc. Jakub Fišer

Master's thesis

Mobilní aplikace pro iOS implementující IIIF API

Mobile app for iOS implementing IIIF API
Abstract:
Práce pojednává o vytvořené aplikaci pro platformu iOS sloužící k procházení a prohlížení dokumentů zpřístupněných pomocí protokolů specifikace IIIF. Klíčovou částí aplikace je samostatná knihovna pro zobrazení těchto dokumentů, která navíc podporuje i protokol Zoomify. V první části diplomové práce jsou stručně popsány použité specifikace IIIF včetně jejich alternativ. Druhá část poskytuje teoretické …more
Abstract:
The thesis describes an application for iOS that is able to list and display documents with support of IIIF specitication. The key part of the application is a library for viewing these documents, that also offers support for Zoomify images. In the first part of the thesis you can find a brief description of IIIF protocols including alternatives. The second part provides theoretical knowledge of programming …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2018
  • Supervisor: Ing. Petr Žabička
  • Reader: Mgr. Vlastimil Krejčíř

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.