Tomáš KOSTÍLEK

Bakalářská práce

Stilistische Analyse politischer Texte aus der Zeit des Nationalsozialismus

The Stylistic Analysis of Political Texts from the Era of National Socialism
Abstract:
This bachelor thesis discusses the topic called ?The stylistic analysis of political texts from the era of National Socialism?. The first chapter is oriented on theory and divided into four subchapters. The first of them describes language and ideology from the era of National Socialism, the second one focuses on life of Joseph Goebbels, the third subchapter is about an anti-nationalist group called …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem ?Stylistická analýza politických textů z období nacionálního socialismu?. První kapitola je zaměřena teoreticky a je rozdělena do čtyř podkapitol. První z nich popisuje jazyk a ideologii z období nacionálního socialismu, druhá přibližuje život Josepha Goebbelse, třetí se zabývá protinacistickou skupinou Weiße Rose a čtvrtá je zaměřená na stylistiku a persuasi …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTÍLEK, Tomáš. Stilistische Analyse politischer Texte aus der Zeit des Nationalsozialismus . Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Němčina ve sféře podnikání