Pavla Šimonová

Bakalářská práce

Chování spotřebitele na konkrétním trhu

Consumer Behaviour on Specific Market
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na chování spotřebitele na trhu s nemovitostmi v České republice. Zabývá se situací na tomto trhu v rámci několika posledních let. Teoretická část vymezuje obecné chování spotřebitele, typy zákazníků, marketingový výzkum a faktory ovlivňující nákupní chování. Praktická část obsahuje saldo migrace krajských měst. Ve třech vybraných krajských městech, podle počtu obyvatel …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on consumer behavior in the real estate market in the Czech Republic. It deals with the situation in this market over the last few years. The theoretical part defines general consumer behavior, customer types, marketing research, and factors affecting purchasing behavior. The practical part contains the migration balance of the regional cities. In three selected regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Radek Martens

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků

Práce na příbuzné téma