Bc. Vladimíra Tisoňová

Diplomová práce

Pohledávky po splatnosti z účetního a daňového hlediska

Overdue Receivables from the Accounting and Tax Point of View
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem pohledávek po splatnosti se zaměřením na jejich možnosti zajištění, inventarizaci a návrhy na změny. Pozornost je věnována analýze pohledávek po splatnosti. Teoretické poznatky jsou následně aplikovány na data poskytnutá společností HOPAX s.r.o.
Abstract:
The thesis deals with the topic of overdue receivables with focus on their collection, stocktaking and proposals of changes in the field of management. The attention is devoted to an analysis of overdue receivables. Theoretical knowledge is thereafter applied to data provided by the company HOPAX s.r.o.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sýkora
  • Oponent: prof. Ing. Josef Hruška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting