Radim Grebeň

Bakalářská práce

Ekonomické a environmentální zhodnocení systému využití důlního degazovaného plynu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

Economic and Environmental Assessment of the Utilization of the Mining Degased Gas for Combined Electricity and Heat Production System
Anotace:
Předložená práce si klade za cíl popsat zdroje důlního degazovaného plynu, způsoby jeho těžby a následné využití. Dále se zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla prostřednictvím energetického zařízení – kogenerační jednotky.V praktické části je systém kombinované výroby elektřiny a tepla posouzen z ekonomického hlediska (určení prosté doby návratnosti investic a stanovení čisté současné hodnoty …více
Abstract:
The aim of submitted work is to describe the sources of mining degassed gas, the ways of its mining and subsequent utilization. Beside this the work is concerned with combined production of electricity and heat by means of an energetic apparatus – combined heat and power unit.In the practical part the combined electricity and heat production system is assessed from economical viewpoint (investment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Oldřich Vlach
  • Oponent: Libor Doležal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin