Theses 

Narušená komunikační schopnost při psychotickém onemocnění - možnosti logopedické intervence – Mgr. Zuzana Vihanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky

Mgr. Zuzana Vihanová

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost při psychotickém onemocnění - možnosti logopedické intervence

Impaired Communication Ability in Psychotic Patients - The Scope of Logopedic Intervention

Anotace: Práce pojednává o narušené komunikační schopnosti při psychotických poruchách a možnostech logopedické intervence. Sestává ze tří kapitol. V úvodní teoretické kapitole vymezuje termíny komunikace a narušená komunikační schopnost a shrnuje koncepci vědního oboru logopedie. Ve druhé kapitole se zabývá psychotickými poruchami a specifiky komunikace při těchto poruchách. Třetí praktická kapitola využívá metody kvalitativního výzkumu s navázáním kvantitativních prvků. Přináší případovou studii jedince se schizoafektivní poruchou, vypracovanou s ohledem na projevené komunikační deficity. Součástí této kapitoly je také zpracování výsledků anketního šetření mezi klinickými logopedy, mapující současný stav logopedické intervence. V závěru práce identifikuje možnosti rozvoje logopedické intervence v transdisciplinární spolupráci.

Abstract: This bachelor thesis discusses the impaired communication ability in psychotic patients. It consists of three chapters. The introductory theoretical chapter describes the terms „communication“ and „impaired communication ability“. It also summarizes the theoretical frame of speech therapy as a scientific discipline. The second chapter relates to psychotic disorders and to the specifics of communication related to these disorders. The third chapter is a research chapter. It includes a case study of an individual affected by schizoaffective disorder (with attention paid to communication deficits) and a survey conducted among clinical speech therapists. The possibilities for speech therapy intervention are identified in the conclusion.

Klíčová slova: narušená komunikační schopnost, symptomatické poruchy řeči, psychotická onemocnění, logopedická intervence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz