Mgr. Zuzana Vihanová

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost při psychotickém onemocnění - možnosti logopedické intervence

Impaired Communication Ability in Psychotic Patients - The Scope of Logopedic Intervention
Anotace:
Práce pojednává o narušené komunikační schopnosti při psychotických poruchách a možnostech logopedické intervence. Sestává ze tří kapitol. V úvodní teoretické kapitole vymezuje termíny komunikace a narušená komunikační schopnost a shrnuje koncepci vědního oboru logopedie. Ve druhé kapitole se zabývá psychotickými poruchami a specifiky komunikace při těchto poruchách. Třetí praktická kapitola využívá …více
Abstract:
This bachelor thesis discusses the impaired communication ability in psychotic patients. It consists of three chapters. The introductory theoretical chapter describes the terms „communication“ and „impaired communication ability“. It also summarizes the theoretical frame of speech therapy as a scientific discipline. The second chapter relates to psychotic disorders and to the specifics of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta