Bc. Radek Dvořák

Master's thesis

Kardiorespirační zdatnost a tuhost cévní stěny u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a metabolickým syndromem: vliv kardiovaskulární rehabilitace

Cardiorespiratory fitness and arterial wall stiffness in patients with coronary heart disease and metabolic syndrom: the effect of cardiovascular rehabilitation
Abstract:
Cílem této práce bylo zhodnocení vlivu 3 – měsíčního rehabilitačního programu (kombinovaného tréninku) na antropometrické parametry (hmotnost, BMI, věk), parametry kardiorespirační zdatnosti (VO2peak, VO2peak . kg-1, Wpeak, Wpeak . kg-1) a indexy tuhosti cév CAVI a ABI u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční a s metabolickým syndromem a bez metabolického syndromu a porovnání vstupních …more
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate the effect of 3 months rehabilitation program (combined training) on antropometric parameters (body weight, BMI, age), cardiorespiratory fitness parameters (VO2peak, VO2peak . kg-1, Wpeak, Wpeak . kg-1) and parameters of arterial wall stiffness in patients with chronic coronary heart disease and metabolic syndrom and without metabolic sydrom and comparing of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2017
  • Supervisor: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy