Bc. Martina Pastyříková

Diplomová práce

Aktivní stárnutí v klubech seniorů

Active ageing in seniors' clubs
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá problematikou aktivního stárnutí v klubech seniorů. Cílem předkládané práce je objasnit subjektivní pohled seniorů na jejich aktivní participaci na aktivitách klubu seniorů. Podstatou práce je zjistit, jaké důvody seniory vedly k podílení se na aktivitách klubu, dále jaké limity a bariéry senioři ve své účasti na aktivitách klubu seniorů spatřují a následně jaké …více
Abstract:
Master’s thesis deals with issues of active ageing in seniors‘ clubs. The aim of the thesis is to clarify seniors‘ subjective view to their active participation on activities of seniors‘ club. The essence of the thesis is to discover the reasons that have led seniors to participate on the activities of the club, limits and barriers that seniors have noticed during their involvement and the benefits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství