Libuše Špičáková

Bakalářská práce

Možnosti psychoterapie u mentálně postižených dětí se zaměřením na Downův syndrom

Possibilities application the Psychotherapy on the children with the mental infliction specialized on the Down's syndrom.
Anotace:
Práce nastiňuje možnosti psychoterapie při práci s mentálně postiženými dětmi se zaměřením na dvě dívky s Downovým syndromem. Prostřednictvím teoretických poznatků definuje a vymezuje mentální retardace, etiologii, klasifikaci, charakterizuje jednotlivé stupně. Seznamuje s problematikou Downova syndromu a možnostmi využití terapií během edukace ve speciální škole. Získané poznatky a výsledky výzkumného …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB444

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2010
  • Vedoucí: Stanislav Pelcák
  • Oponent: Petra Bendová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních