Bc. Jiří Roček

Bakalářská práce

Standardy kvality v sociálních službách

Standards for Quality in Social Services
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Standardy kvality v sociálních službách“ je teoretické a praktické zpracování problematiky sledování, měření a hodnocení kvality v sociálních službách v České republice. Práce charakterizuje dvě stěžejní oblasti problematiky, kterými jsou sociální služby a kvalita. Stručně rekapituluje historický vývoj a popisuje současné legislativní prostředí sociálních služeb. Zvláště …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis entitled „Standards for Quality in Social Services“ is theoretical and practical elaboration of the issues of monitoring, measuring and assessment of quality in social services in the Czech Republic. The thesis describes two main subject areas, which are social services and quality. It briefly summarizes the historical development and describes the contemporary legislative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Miroslav Doležal
  • Oponent: MUDr. Andrea Suchánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS