Bc. Vojtěch Hrdlička

Diplomová práce

Mezinárodní právo je "efektivnější" než právo Evropské unie

International Law is More Effective than the Law of the European Union
Anotace:
Diplomová práce na téma „Mezinárodní právo je ‚efektivnější‘ než právo Evropské unie se na základě operační definice pojmu efektivity v mezinárodním právním prostředí snaží relativizovat široce užívanou tezi, že unijní právo je efektivnější než mezinárodní právo. Na základě multidisciplinární povahy fenoménu efektivity v právu se pohybuje na pomezí analýzy z pohledu právní vědy a studia mezinárodních …více
Abstract:
Diploma thesis themed “International Law is More ‘Effective’ than Law of the European union” trying to relativize the widely accepted statement that EU law is more effective than international law using operational definition of effectivity in the area of international law. Acknowledging the multidisciplinary nature of the phenomenon of effectivity in law, the theses tries to identify the variables …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta