Bc. Vojtěch Hrdlička

Master's thesis

Mezinárodní právo je "efektivnější" než právo Evropské unie

International Law is More Effective than the Law of the European Union
Abstract:
Diplomová práce na téma „Mezinárodní právo je ‚efektivnější‘ než právo Evropské unie se na základě operační definice pojmu efektivity v mezinárodním právním prostředí snaží relativizovat široce užívanou tezi, že unijní právo je efektivnější než mezinárodní právo. Na základě multidisciplinární povahy fenoménu efektivity v právu se pohybuje na pomezí analýzy z pohledu právní vědy a studia mezinárodních …more
Abstract:
Diploma thesis themed “International Law is More ‘Effective’ than Law of the European union” trying to relativize the widely accepted statement that EU law is more effective than international law using operational definition of effectivity in the area of international law. Acknowledging the multidisciplinary nature of the phenomenon of effectivity in law, the theses tries to identify the variables …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Reader: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta