Mgr. Anna Pecková

Diplomová práce

Percepce a zvládání pracovní zátěže u úřednických profesí

White-collar workers perception and coping with a workload
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vnímáním pracovní zátěže a způsoby, jakými se s ní lze vyrovnávat. Teoretická část poskytuje seznámení se s hlavními pojmy a koncepty vztahujícími se k tomuto tématu, přičemž se zaměřuje na pracovní prostředí. Empirická část je potom příkladem toho, jak pracovní zátěž vnímají a řešení zaměstnanci úřednických profesí (ve veřejné správě). Ke zjištění vnímání prožívané pracovní …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with the analysis of perception and coping with a workload. The theoretical part is focused on main terms and concepts which are related to this topic, especially in work environment. The empirical part is an example of how employees from public administration perceive and cope with workload and work stress. For this research and data capture were used: Meister questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Libor Komárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta