Blanka URBÁŠKOVÁ

Bakalářská práce

An Analysis of Internal Communication in the Holding Company UNEX a.s.

An Analysis of Internal Communication in the Holding Company UNEX a.s.
Abstract:
This Bachelor{\crq}s thesis is concentrated on problems of internal communication in the holding company UNEX a.s. Literary sources about proper and effective internal communication make the basis of the theory which also provides the foundations for the analysis. The principle of the analysis is an evaluation of questionnaire survey at four departments in this company. The current level of internal …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikové komunikace v holdingové společnosti UNEX a.s. Použité literární zdroje o správné a efektivní vnitropodnikové komunikaci tvoří základ teoretické části, která zároveň slouží jako východisko pro část analytickou. Podstatou analytické části je vyhodnocení dotazníkového šetření na čtyřech odděleních této společnosti. Pomocí dotazníků je zkoumána …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010
Identifikátor: 13927

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBÁŠKOVÁ, Blanka. An Analysis of Internal Communication in the Holding Company UNEX a.s.. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi