Theses 

Výtvarné aktivity a jejich využití ve volném čase u dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením – Veronika Prausová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Veronika Prausová

Bakalářská práce

Výtvarné aktivity a jejich využití ve volném čase u dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením

Art activites and their use in lesure time for menthally handicapped children and youth

Anotace: Bakalářská práce se věnuje výtvarným aktivitám realizovaným v rámci volného času dětí a mládeže s mentálním postižením, kteří jsou členy Občanského sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem v Rychnově nad Kněžnou. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou.Teoretická část obsahuje tři kapitoly. První kapitola vymezuje pojem ,,osoba s mentálním postižením“, klasifikaci mentálního postižení, psychologické aspekty osob s mentálním postižením a kombinované postižení. Druhá kapitola se věnuje definici volného času, výchovou mimo vyučování, zařízeními pro výchovu mimo vyučování. Třetí kapitola obsahuje výtvarnou výchovu u dětí s mentálním postižením, charakteristiku kresby a charakteristiku výtvarného projevu u mentálně postižených dětí. Praktická část se věnuje realizaci výtvarného kroužku, analýze vybraných lekcí - metod, forem práce, použitých výtvarných technik, zhodnocení kroužku samotnými účastníky– vybranými osobami s mentálním a kombinovaným postižením. Rovněž bude vytvořen soubor námětů různých výtvarných technik pro obohacení kroužku, který bude v rámci kroužku ověřen v praxi.

Klíčová slova: mentální postižení, kombinované postižení, volný čas, výtvarné aktivity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Kaliba
  • Oponent: PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 09:15, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz