Bc. Adam Paštéka

Bakalářská práce

Crowdfunding v kontextu veřejných statků

Crowdfunding in the context of public goods
Anotace:
Cílem práce je popsat novou formu financování projektů - crowdfunding - a možnosti jejího využití v oblasti veřejných (případně veřejně poskytovaných) statků. Práce popisuje základní charakteristiky a definice crowdfundingu a jeho historický vývoj. V první části práce je dělení a vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými druhy crowdfundingových kampaní pomocí rešerše zahraničních studií. Dále jsou představeny …více
Abstract:
The goal of the thesis is to describe new form of project financing – crowdfunding – and its possibilities to use to finance public (or publicly provided) goods. Thesis describes the basic characteristics and definition of crowdfunding and its historical development. The first part of the paper is division and explanation of the differences between the various types of crowdfunding campaigns using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Kuna
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa