Tomáš Valas

Bakalářská práce

Lingvistická analýza sportovní terminologie v současné ruštině (smíšená bojová umění)

Linguistic Analysis of Sport Terminology in Contemporary Russian (Mixed Martial Arts)
Anotace:
Bakalářská diplomová práce s názvem „Lingvistická analýza sportovní terminologie v současné ruštině(smíšená bojová umění)“ je zaměřena na lingvistickou analýzu slovní zásoby dané tematické oblasti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá pravidly a obecnými principy smíšených bojových umění, dále pak jejich historií, rozvojem a současnosti v Rusku a Česku. V praktické …více
Abstract:
The Bachelor thesis entitled „Linguistic Analysis of Sports Vocabulary in Contemporary Russian Language(Mixed martial arts) is focused on linguistic analysis of lexical units from given thematic field. The study is divided into a theoretical and a practical section. The theoretical section focuses on rules and basic principles, history and contemporaneity of MMA in Russia and Czech Republic. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: Mgr. Milan Vocílka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií