Bc. Jakub Pauřík

Bakalářská práce

Hodnocení finanční situace OHL ŽS, a.s.

Evaluation of the financial situation of OHL ŽS, a.s.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví podniku OHL ŽS, a. s. v letech 2010 až 2014. Na základě zjištěných výsledků budou navržena doporučení vedoucí k optimalizaci kapitálu a zlepšení financování podniku. Podkladem pro finanční analýzu bude sloužit rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce a výroční zprávy podniku ve sledovaných letech.
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the financial health of the OHL ŽS, a. s. company in the years 2010 – 2014. Based on results of company indicators will be proposed recommendations, which should lead to capital optimalization and improvement of company's funding. The main source of information for the financial analysis is the balance sheet, profit and loss account, notes to the annual accounts and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Nina Bočková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting