Mikoláš Melichar, DiS.

Bakalářská práce

Resuscitační a poresuscitační péče o novorozence v přednemocniční péči

Resuscitation and post-resuscitation care of newborns in pre-hospital care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění novorozence se špatnou poporodní adaptací a s resuscitační a poresuscitační péčí o novorozence v přednemocniční péči. V teoretické části práce je popsán obor neonatologie, klasifikace novorozenců, typy neonatologických oddělení a nejčastější komplikace u novorozenců a resuscitační a poresuscitační péči v nemocničních zařízeních. Empirická část ukazuje …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of safeguarding a new-born with a difficult postpartum adaptation connected with resuscitation and post resuscitation care of new-born in pre-hospital care. The theoretic part describes neonatology, the classification of new-borns and types of neontological departments and complications of new-borns and post-resuscitation care. The empirical part describes model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2021
  • Vedoucí: MUDr. Jan Melichar
  • Oponent: Mgr. David Peřan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická