Bc. Martina Hinková

Diplomová práce

Vybrané potřeby pacientů na jednotce intenzivní péče po totální endoprotéze kyčle

Chosen requirements for patients on an intensive care unit post total hip replacement surgery
Anotace:
Diplomová práce se zabývá potřebami nemocných po náhradě kyčelního kloubu bezprostředně po operaci při hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. V teoretické části jsou popisovány potřeby nemocných v obecné rovině, dále je zvláštní pozornost věnována vybraným potřebám. Základním bodem diplomové práce je potřeba bezpečí. Další potřeby – potřeba informace, potřeba být bez bolesti, potřeba soběstačnosti …více
Abstract:
This dissertation addressess the chosen requirements of patients post total hip replacement surgery during their hospitalisation in an intensive care unit. The theoretical part discussess the „requirements“ as a broad definition and furthermore a specific attention is paid to the chosen tools. The key point of the dissertation is the requirement of safety. Further requirements such as the necessity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Pinkavová
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.